• Apartament nr 1, Gdynia Centrum ul. Św. Piotra 13

 • Apartament nr 6, Gdynia Centrum, ul. Waszyngtona 20

 • Apartament nr 3, Gdynia ul. Morska 91

 • Apartament nr 4, Gdynia Centrum, ul. Warszawska 51

 • Apartament nr 8, Gdynia Centrum, ul. Żeromskiego 36

 • Apartament nr 2, Gdynia Centrum, ul. Św. Piotra 13

Regulamin pobytu

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
 2. Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu/wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy. Jednocześnie  bardzo prosimy o poszanowanie naszego czasu - nie jest to hotel i nie posiadamy recepcji na miejscu. Do każdego mieszkania musimy dojechać indywidualnie.
 3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy mieszkanie jest wolne na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 4. Zadatek za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu (lub kwota w zaokrągleniu) – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy. Prosimy nie przesyłać zadatków przed otrzymaniem e-maila z potwierdzeniem rezerwacji. W szczególnych przypadkach (np przyjazd Klienta na miejsce po godzinie 20.00) prosimy o wpłatę całości kwoty za pobyt na konto bankowe. Wpłata ta powinna znaleźć się na koncie bankowym na minimum dzień przed przyjazdem Klientów.
 5. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 6. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 7. W przypadku rezygnacji z wcześniej dokonanej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zadatków.
 8. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa On całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych i zaakceptowanych wpłatach.
 9. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zadatku zaznaczana jest w kalendarzu jako rezerwacja wstępna i jest zaznaczona kolorem żółtym. Po wpłynięciu zadatku na konto rezerwacja jest oznaczana kolorem czerwonym w kalendarzu i przechodzi w status rezerwacji potwierdzonej.
 10. Dokonanie rezerwacji odbywa się telefonicznie, bądź za pomocą formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
 11. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku braku jakichkolwiek z powyższych danych, zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia rezerwacji.
 12. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego na adres e-mail zwrotny zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje na temat pobytu.
 13. Wszystkie nasze obiekty są monitorowane z zewnątrz. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie Właściciela, zostaje pobierana opłata za Gościa w wysokości 100 zł od osoby za dobę. Właściciel ponadto ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
 14. Goście odwiedzający Klientów Apartamentów, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 zastrzegamy sobie możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 15. Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji (podczas przekazania kluczy) osobom w stanie nietrzeźwym.
 16. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 17. Za rzeczy pozostawione w obiektach nie ponosimy odpowiedzialności.
 18. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.00. 
 19. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.