• Rezerwuj bezpośrednio w najlepszych cenach

 • Apartament / Mieszkanie nr 1 Św. Piotra 13

 • Apartament / Mieszkanie nr 6 Waszyngtona 20

 • Apartament / Mieszkanie nr 3 Morska 91

 • Apartament / Mieszkanie nr 4 Warszawska 51

 • Apartament / Mieszkanie nr 8 Żeromskiego 36

 • Apartament / Mieszkanie nr 2 Św. Piotra 13

Regulamin pobytu

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu. Wymeldowanie się po godzinie 11 (bez wcześniejszego ustalenia) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości ceny pobytu ostatniej doby jaką opłacił Gość.
 2. Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu/wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
 3. Przyjazd Gości i zakwaterowanie możliwe jest do godziny 20.00. Zakwaterowanie po godzinie 20.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł, pobieraną podczas przekazania kluczy. 
 4. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy mieszkanie jest wolne na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 5. Zadatek za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu (lub kwota w zaokrągleniu) – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy. Prosimy nie przesyłać wpłat przed otrzymaniem e-maila z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 8. W przypadku rezygnacji z wcześniej dokonanej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zadatków.
 9. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa On całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych i zaakceptowanych wpłatach.
 10. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zadatku zaznaczana jest w kalendarzu jako rezerwacja wstępna i jest zaznaczona kolorem żółtym. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto rezerwacja jest oznaczana kolorem czerwonym w kalendarzu i przechodzi w status rezerwacji potwierdzonej.
 11. Dokonanie rezerwacji odbywa się telefonicznie, bądź za pomocą formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
 12. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku braku jakichkolwiek z powyżej wymienionych danych, zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia rezerwacji.
 13. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego na adres e-mail zwrotny zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje na temat pobytu.
 14. Wszystkie nasze obiekty są monitorowane z zewnątrz. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie Właściciela, zostaje pobierana opłata za Gościa w wysokości 200 zł od osoby za dobę. Właściciel ponadto ma prawo do usunięcia z obiektu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym.
 15. Goście odwiedzający Klientów Obiektu, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 16. Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji (podczas przekazania kluczy) osobom w stanie nietrzeźwym.
 17. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela obiektów o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach lub zniszczeniach  wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywają Goście zamieszkujący dany obiekt.
 18. Na terenie wszystkich apartamentów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.
 19. Zagubienie lub brak zwrotu kluczy do obiektu wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 300 zł. Zatrzaśnięcie kluczy w mieszkaniu podczas pobytu wiąże się z opłatą za dojazd w wysokości 100 zł.
 20. Interwencja Policji wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 1500 zł.
 21. Pozostawienie po sobie nieumytych naczyń spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 40 zł.
 22. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00.
 23. Informujemy iż nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie
 24. W przypadku naruszeń Regulaminu Pobytu, Właściciel zastrzega sobie umieszczenie danych Klienta w wewnętrznym portalu branży noclegowej.
 25. Prawem właściwym dla sporów między Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.